Verdensledende klynger med potensiale til vekst i internasjonale markeder Les mer om GCE her

Globalt ledende miljø i Norge

Gjennom strategiske samarbeidsprosjekter mellom klyngens partnere og med eksterne partnere oppnår GCE-klyngene økt verdiskaping, forsterket attraktivitet og posisjon innenfor globale verdikjeder.

Les mer om de enkelte GCE klyngene her