Kontakt oss

Postadresse:

  • Norwegian Innovation Clusters
  • GCE, Innovasjon Norge
  • Postboks 448, Sentrum, 0104 Oslo

Besøksadresse:

  • Akersgata 13, 0158 Oslo

Kontakt GCE-klyngene

GCE Blue Maritime

Per Erik Dalen
Telefon: +47 92 06 03 70
E-post: per.erik.dalen@aakp.no

GCE Ocean Technology

Owe Hagesæther
Telefon: + 47 90875888
E-post: owe.hagesaether@gcesubsea.no

GCE NODE

Anne-Grete Ellingsen
Telefon: +47 908 66 856
E-post: anne-grete@gcenode.no