Om GCE

Norge har i dag tre sterke GCE-klynger med bedrifter som kan hevde seg i verdenstoppen innenfor sine felt. 

GCE-nivået er rettet mot modne klynger som allerede har et systematisk samarbeid på strategiske områder, både innad i klyngen, men også internasjonalt med FoU-institusjoner og andre relevante partenere.

Bedriftene i klyngen skal være en del av en global verdikjede, og det skal være er stort potensiale for vekst i både nasjonale og internasjonale markeder. Innenfor deres respektive sektorer og teknologiområder, skal klyngene ha en global posisjon.

Fire satsingsområder

NCE- og GCE-klyngene vil gjennom programmet særlig være opptatt av

  1. Økt innovasjon
  2. Målrettet internasjonalisering
  3. Styrket vertsskapsattraktivitet
  4. Tilgang på skreddersydd kompetanse

Tre eiere

GCE er et av tre nivåer i Norwegian Innovation Clusters-programmet som  eies i samarbeid mellom Innovasjon NorgeSIVA og Forskningsrådet og forvaltes på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.