Resultater

Klynger gjør en forskjell for verdiskapingen i næringslivet. Gjennom samarbeid bidrar de til økt nyskaping, raskere omstilling og at det blir attraktivt å investere i norskbaserte arbeidsplasser. Mer næringsrettet forskning, styrket næringsrettet utdanningstilbud, samarbeid med kompetansemiljøer, felles innovasjonsplattformer med fasiliteter for testing, simulering og visualisering, overføring av teknologi mellom sektorer, samt kobling av gründere og etablert næringsliv bidrar til økt verdiskaping hos partnerbedriftene.

Klikk på linken for å komme til Norwegian Innovation Clsuters resultatside