Fra olje til vind

Foto; Seaproof Solutions

Seaproof Solutions har gått fra seismikk til havvind. Det har vært en suksess. På tre år har de doblet omsetningen. GCE Subsea har vært en pådriver for at bedriftene skal satse utenfor olje- og gassmarkedet. 

Halvparten av bedriftene har vurdert eller har gått inn i markedet for offshore fornybar energi, slik som Seaproof Solutions, ifølge en fersk undersøkelse som GCE Subsea har gjennomført blant egne partnerbedrifter. 

Andre områder er også aktuelle. Mer enn èn tredjedel av bedriftene har vurdert eller gått inn i henholdsvis ”subsea mining, infrastruktur til marin matproduksjon, miljøovervåkning, maritim og forsvar.

GCE Subsea jobber aktivt med å øke forretningspotensialet i subseaklyngen. I takt med fallende oljepris, har fokuset på nye anvendelsesområder økt.

– Vi har i lengre tid sett på markedsmuligheter innen andre nærliggende bransjer, sier Jon O. Hellevang, Senior Subsea Innovator i GCE Subsea.

I 2009 gjorde subsea-klyngen, som den gang hadde NCE-status, en studie som viste at partnerbedriftene hadde store muligheter innen havvind.

– Områder som havbunnskartlegging, utstyrsleveranser, miljøovervåking og analyse, installasjon og operasjon ble trukket frem som spesielt relevant for bedriftene i klyngen, sier Hellevang.

I takt med fallende oljepris, har fokuset på nye anvendelsesområder økt. Undersøkelsen som ble gjennomført i mars 2016 viser at de fleste bedriftene i klyngen har vurdert eller gått inn i flere andre markeder, mange av dem i noe tid før de kraftige prisfallene kom i olje- og gassmarkedet.

- Vi jobber aktivt med å tilrettelegg for at bedriftene satser på andre markeder. Gjennom workshops, møteplasser og dialog har omstilling stått på dagsorden her lenge, sier Jon O. Hellevang.

Målrettet utvikling

Seaproof Solutions har i over 25 år designet, utviklet og produsert en rekke produkter for vanntetting og beskyttelse av kabler. De har tradisjonelt jobbet med marin seismikk, marinen, havforskning og ROV-kabler.

Et fleksibelt konsept, god teknologiutvikling og godt design har gjort at de nå lykkes innen havvind.

- Målrettet teknologi- og forretningsutvikling, samt godt samarbeid i klyngen har vært viktig for å finne flere bein å stå på, sier administrerende direktør i Seaproof Solutions Henrik Bang-Andreasen.

Nyttig med Subsea Next Step

I 2012 deltok Seaproof Solutions på Subsea Next Step, hvor nettopp havvind sto i fokus. Samme år fikk selskapet sitt første gjennombrudd, da de fikk kontrakt med Dong Energy. Bestillingen var 180 kabelbeskyttelsessystemer til Borkum Riffgrund 1 på tysk sektor. Dette var den største kontrakten Seaproof Solutions noensinne hadde inngått.

Subsea Next Step er et forretningsutviklingsprogram som bistår bedrifter med effektiv utvikling av nye produkter og tjenester. Programmet er initiert av GCE Subsea og tilpasset etablerte bedrifter i klyngen. Deltakerne jobber med egne prosjekter og får tilgang til, og praktisk trening i ulike innovasjonsmetoder og verktøy.

- Deltakelse i Subsea Next Step var svært nyttig da vi skulle videreutvikle forretningsområdet for bøyestiverproduktet videre inn mot havvindsmarkedet, sier Henrik Bang-Andreasen.

Løsningen, bøyestiveren, beskytter kabelen hele distansen, fra den blir koblet til fundamentet og til den er blitt nedspylt. Systemet beskytter også under lasting og inntrekning. Den kan monteres på kabelen før den blir lastet ombord på kabelleggefartøyet, monteres på land, eller på små fartøy offshore før kabelinntrekning. Dette gjør løsningen både robust og kostnadseffektiv.

Ble ny med GCE Subsea

Nyutvikling har vært viktig for at Seaproof Solutions’ patenterte kompositt bøyestiverdesign har hatt stor suksess i flere bransjer.

– Vi ser hele tiden etter nye smarte løsninger for våre bøye-stivere, sier Bang-Andreasen.

I 2010 fikk selskapet tildelt forsknings- og utviklingsstøtte via IFU-programmet til Innovasjon Norge for en ny type stor bøyestiver for offshorekabler og -rør. GCE Subsea bisto under forprosjektet, og utarbeidet IFU-søknaden til Innovasjon Norge.

- Hjelp til å søke ulike offentlige støtterordninger er en viktig del av vårt arbeid med å styrke innovasjonen i klyngen, sier Hellevang. 

Seaproof Solutions har i dag et IFU-prosjekt sammen med Dong Energy Wind Power for utvikling av pre-terminerte kabler til havvind.

– Samarbeidet med GCE Subsea om tilrettelegging av IFU-prosjektet var en utløsende faktor for at vi fikk prosjektet, sier Bang-Andreasen.

Et grønt skifte

Siden 2012 har havvinds-segmentet fått en stadig større andel av omsetningen til Seaproof Solutions. 

I dag er havvind det klart største markedet og står for omtrent 80 prosent av omsetningen. Løsningene blir solgt til det internasjonale markedet, og ved utgangen av 2015 var de installert på ni havvindsparker, mens ytterligere to blir installert i første del av 2016.

I 2015 omsatte Seaproof Solutions for 90 millioner kroner innen fornybar energi. Det er nesten det dobbelte av selskapets totale omsetning tre år tilbake.