Globale leverandørkjeder i fokus på UiA

Globale leverandørkjeder i fokus på UiA

Kompetanse og kompetanseutvikling er limet som binder bedriftene i NODE-klyngen sammen. Mekatronikk har vært et satsingsområde som nå er fullt utbygd med bachelor- og mastergradsstudier samt doktorutdanningstilbud. Nå skal ledelse av globale underleverandørkjeder, Supply Chain Management (SCM) settes på timeplanen.

NCE NODE har allerede medvirket til at Høyskolen i Agder har blitt universitet, og studietilbudet er tilpasset de 58 bedriftene i oljeteknologiindustrien på Sørlandet. Nå ønsker klyngen å heve kompetansen på et felt som blir stadig viktigere for å lykkes globalt.

– Teknologisk kompetanse i verdensklasse er ikke nok for å være konkurransedyktig i en globalisert verden. Skal bedriftene i NODE-klyngen kunne konkurrere i det globale markedet må de også bygge opp globale underleverandørkjeder. De må hente inn varer og tjenester fra de deler av verden som kan levere best både på kvalitet og pris, forteller klyngeleder Kjell O. Johannessen.

En slik organisering av leveransene stiller nye krav til bedriftene og deres ansatte. Dette var utgangspunktet for arbeidet med en utdanningslinje innen supply chain management (SCM) ved Universitetet i Agder (UiA). I tillegg ville oljeteknologiindustrien på Sørlandet ha et studium som var spesielt tilpasset deres behov og framtidige strategi.

Oppbyggingen av et nytt studium

Bedriftene i NODE-klyngen er nå i gang med å bygge opp det nye studiet. Elleve representanter møtes jevnlig for å spesifisere krav til det nye studiet.

– I starten diskuterte vi et SCM-studium, men vi jobber nå mot en spesialtilpasset studieretning innen Technology and Industrial Management.  Studiet vil ha en del til felles med INDØK-studiet (Industriell økonomi og teknologiledelse) ved NTNU, men det skal være skreddersydd for våre bedrifter, forteller Johannesen. 

Studieretningen det jobbes med nå vil være et femårig studium med mulighet for bachelor- og mastergrad. Det vil dessuten bli laget moduler for etter- og videreutdanning.

Det er ikke første gang bedriftene i NODE-klyngen bygger opp nye studieretninger. På begynnelsen av 2000-tallet satte tolv sivilingeniører seg sammen og definerte behov, spesifiserte innhold og bygde opp en studieretning innen mekatronikk. I utgangspunktet var det åtte til tolv studenter på linjen. I dag er det 90. Studiet består av en bachelorgrad, en mastergrad og et doktorgradsstudium. Alle studentene får tilbud om jobb på Sørlandet.

Kjernen i det nye studiet

Det nye studiet springer ut fra virkelighetens behov: Oljeteknologibedriftene på Sørlandet har i dag rundt 30 000 underleverandører spredt i 30 land.

– For at et så komplisert system skal kunne fungere, må det bygges opp systemer kom kan holde kontroll med delleveransene. Hver lille komponent må kunne spores til enhver tid: hvor er den, hvor langt er produksjonen kommet, når skal den sendes med hvilket transportmiddel, når er det fremme hos verftet i Korea, Singapore, Brasil eller Kina? Hver minste komponent må få sitt eget nummer som følger den fra tegning til montasje i det ferdige produktet, forteller en engasjert klyngeleder og fortsetter:

– For at slike systemer skal fungere, må leverandørene over hele verden følges opp. Til det kreves det kunnskaper om språk, kultur, religion, ledelsesfilosofi, arbeidsliv og sosiale forhold i alle de aktuelle landene, fortsetter Johannessen.

Opplæring i administrative systemer blir også en viktig del i det nye studiet.

– Det nytter ikke å levere perfekte produkter til riktig tid og pris dersom dokumentasjonen ikke er tilrettelagt og tilgjengelig når det er behov for den, sier Johannesen.

Klyngelederen håper alle godkjenninger for det nye studiet vil være klare i løpet av 2013. Da bør UiA kunne ønske studenter velkommen til Technology and Industrial Management-studiet allerede i 2014.

– Målet er å gi Sørlandets oljeteknologiindustri to bein å stå på: teknologi og forretningsmessig forståelse. Vi nordmenn har gode forutsetninger for en både-og-kompetanse. Ettersom Norge er et lite land med få innbyggere, har vi vært nødt til å utvikle en breddeforståelse om hvordan ting fungerer, denne kunnskapen er nå blitt et av våre viktigste konkurransefortrinn ute i verden, sier Johannessen.

NCE NODE spiller en sentral rolle

Bedriftene i klyngen er i konkurranse med hverandre om de fleste oppdrag. Fellesløft som tilpasset utdanningstilbud må derfor bygge på det bedriftene har felles, ikke det spesifikke ved enkeltselskapene. For å få dette til, er det helt nødvendig med en profesjonell tilrettelegger som NCE NODE.

Det nye studiet vil styrke merkevaren NCE NODE ytterligere og sette oljeteknologiindustrien på Sørlandet enda tydeligere på det globale kartet.