Nytt GCE - GCE Subsea

Nytt GCE - GCE Subsea

Vi gratulerer GCE Subsea som nytt medlem på GCE-nivået. Offentliggjøringen ble foretatt av næringsminister Monica Mæland og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Med status som Global Centres of Expertise går det Bergen-baserte klyngen GCE
Subsea inn i det som kan kalles norsk næringslivs elitedivisjon. En viktig
målsetting for GCE Subsea er å bidra til omstilling og videreutvikling av verdensledendenorsk undervannsteknologi til bruk på nye områder og i nye næringer.

GCE Subsea består omfatter en rekke bedrifter i Bergens-regionen med tyngdepunkt innen undervannsinstallasjoner, drift og vedlikehold av subsea produksjonssystemer. Gjennom mange års klyngesamarbeid er det etablert et meget sterkt fundament for videre posisjonering av norsk subsea kompetanse og teknologi internasjonalt. Med GCE-satsingen tar klyngen også mål av seg til å omstile og anvende verdensledende undervannsteknologi og -kompetanse på helt nye områder som havvind, oppdrett og mineralutvinning.Vi gratulerer GCE Subsea.