Unik simulator – nye muligheter

Unik simulator – nye muligheter

Med midler til tidligfinansiering gikk NCE Maritime (nå GCE Blue Maritime) i gang med å konseptualisere en subsea-simulator ved Offshore Simulator Centre i Ålesund. Dermed utvides bruksområdet og nye muligheter for trening og innovasjon oppstår.

Offshore Simulator Centre har blitt en «motor» for hele den maritime klyngen. Her får mannskap øvd på krevende situasjoner som de helst ikke vil oppleve på sjøen, og her får de opplæring i bruk av nytt utstyr og nye prosedyrer. Hele det seilende teamet øver på ulike situasjoner knyttet til både vær, vind, spesielle operasjoner og kritiske situasjoner. Senteret brukes både til opplæring av nytt mannskap og til videreutdanning.

Medlemmene i den maritime klyngen bruker også simulatoren til å prøve ut både nye skipsdesign og nytt utstyr, og til å teste samspillet mellom skip og utstyr.

Avansert simulator

Med nye oppgaver for offshoreflåten stilles det nye krav til senteret. Utviklingen på norsk og internasjonal sokkel går i retning av økt antall subseainstallasjoner, og medlemmene ønsket en subsea-simulator for å styrke og videreutvikle sin globale konkurransekraft. NCE Maritime søkte om og fikk bevilget én million kroner fra innovasjonsrammen til Innovasjon Norge.

– Sjelden har en såpass beskjeden bevilgning gitt så raske og tydelige resultater, forteller Per Erik Dalen, administrerende direktør i NCE Maritime.

Med innovasjonsmidlene fikk klyngen en risikoavlastning, som viste seg å være viktig i en startfase.

Det finnes riktignok flere subsea-simulatorer både i Norge og internasjonalt, men senteret i Ålesund er det eneste som samspiller med en skipssimulator. Når mannskap øver på bruk av ROV-er (fjernstyrte roboter) eller løft av tunge subsea-installasjoner, får resten av det seilende teamet trene på hvordan skipet best kan og bør opereres for at arbeidsoppgaven skal utføres på en trygg og effektiv måte. Denne treningen vil effektivisere arbeidet offshore og redusere faren for framtidige ulykker.

Statoil raskt på banen

Allerede før den nye subsea-simulatoren var klar til bruk, valgte Statoil senteret for å simulere montering av store og tunge subsea-moduler til havbunnsfabrikken på Åsgard-feltet. Statoil har inngått en treårig avtale med senteret for å utvikle en Åsgard-simulator som skal bidra i utviklingen av et stort gasskompresjonssystem på havbunnen som skal skape nok trykk til å få ut den resterende gassen i feltene knyttet til Åsgard. Simulatoren er i ferd med å integreres til bro, kran, dekk og rigg.

– Dette er helt nye oppgaver for oss. Vi har lang erfaring med samkjøring og -trening av skipsmannskap. Nå skal vi teste og verifisere subsea-operasjoner før de utføres i virkeligheten. Kompleksiteten av operasjonene er så store at Statoil og Technip velger å trene på forhånd for å sikre at prosedyrene er riktige, og at mannskapet er samtrent før de setter i gang, sier professor Hans Petter Hildre ved Høgskolen i Ålesund, som utvikler og driver kurs for mannskaper om bord på skip.

Samarbeid med NCE Subsea

For å utvikle den nye subsea-simulatoren har NCE Maritime hatt et nært samarbeid med NCE Subsea som har kompetanse på opplæring og videreutdanning av personell på alle nivåer knyttet til subsea-installasjoner og -drift.  Samarbeidet mellom de to NCE-ene skal sørge for at simulatorsenteret er oppdatert og i pakt med ny teknologi og nye metoder også i framtiden.